EXODERS

We who walked alive
out of tear chambers, we
who felt tears'
salty warmth

drop               
after       
drop

drop
upon       
drop               

melt an opening
into daylight.
Someone had called
from outside
for our Longing.
 


EXODERS

Vi som gikk levende
ut av gråterommet. Vi
som opplevde
tårenes salte varme

               drypp
        etter
drypp

drypp
          på
               drypp

smelte en sprekk
ut i dagslys
Noen hadde ropt
utenfra
på Lengselen.
 
*SIGMA*

Copyright © 1999 Oslo, Sigrid Marie Refsum. All rights reserved.